header (20 x 3 cm)

gedragsregels

Om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen heeft De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure huisregels opgezet. Dit heeft als doel om voor zowel patiënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden.

● Mensen dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
● Agressie, in welke vorm dan ook, is binnen de praktijk niet toegestaan.
● Discriminatie wordt niet geaccepteerd. Er is respect voor de levensbeschouwing, seksuele voorkeur, etniciteit, gewoonten, waarden en normen van anderen.
● De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend en onbehoorlijk gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk.
● Indien er onvoldoende zitruimte in de wachtkamer bestaat is het prijzenswaardig dat minder valide of invalide personen voorrang wordt verleend voor zitruimte.
● De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
● Houdt u er met het parkeren van uw fiets of auto rekening mee dat anderen hun weg altijd kunnen vervolgen.
● In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
● Het onder invloed zijn van alcohol en drugs wordt niet getolereerd en kan reden zijn voor ontzegging van de toegang. 
● In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
● Het maken van beeld- geluidsopnamen, die bedoeld zijn voor openbaarmaking, mag alleen plaatsvinden met toestemming van de praktijk.
● In verband met mogelijke infecties zijn huisdieren niet toegestaan in de praktijk, hulphonden zijn hierop een uitzondering. 

header (20 x 3 cm)