header (20 x 3 cm)

Medisch pedicure

Sinds 2009 ben ik in het bezit van het diploma Medisch Pedicure.

De Medisch Pedicure houdt zich evenals de pedicure bezig met de verzorging van de voet en de behandeling van huid- en nagelaandoeningen.
Daarnaast voert ze ook specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van de risicovoet, waarbij ten gevolge van een ziekte (o.a. reuma, diabetes, spasticiteit) of andere oorzaken (o.a. ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op complicaties.
Verder past zij specialistische technieken toe zoals nageltechnieken, waaronder het aanbrengen van nagelbeugels en het uitvoeren van nagelreparaties, het maken van ortheses en het toepassen van antidruktechnieken. De specialistische behandelingen zijn gericht op preventie en pijnklachtvermindering.

Om het vakdiploma ‘Medisch Pedicure’ te behouden zal ik mij regelmatig moeten laten bijscholen.
Ik zal op de hoogte moeten blijven van vernieuwingen en veranderingen.
Hiervoor zal ik diverse lezingen en congressen moeten bijwonen en cursussen en workshops moeten volgen.

Disciplines die een Medisch Pedicure beheerst:

1.   De diabetische voet
Voor een diabetespatiënt is het zeer belangrijk om zijn/haar voeten regelmatig te laten behandelen door een gespecialiseerde pedicure. Daar worden je voeten zorgvuldig behandeld en regelmatig gescreend. Naar aanleiding van deze screening verwijs ik je, indien nodig, en natuurlijk in overleg met jou, door naar de huisarts of podotherapeut. Ook krijgt een diabetespatiënt adviezen mee over het verzorgen van de voeten en indien nodig een schoenadvies. 
Gezonde voeten leiden tot een betere mobiliteit en betere mobiliteit leidt tot een beter leven, minder complicaties en minder medicatie.

2.   De reumatische voet
Ook voor een reumapatiënt is het zeer belangrijk om zijn/haar voeten regelmatig te laten behandelen door een gespecialiseerde pedicure. Daar worden je voeten zorgvuldig behandeld en regelmatig gescreend. Naar aanleiding van deze screening verwijs ik je, indien nodig, en natuurlijk in overleg met jou, door naar de huisarts of podotherapeut. Ook krijgt een diabetes-/reumapatiënt adviezen mee over het verzorgen van de voeten en indien nodig een schoenadvies.
Gezonde voeten leiden tot een betere mobiliteit en betere mobiliteit leidt tot een beter leven, minder complicaties en minder medicatie.

3.   De oudere voet
Veel senioren maken gebruik van een pedicure. Door de ouderdom lopen senioren meer risico op bepaalde voetklachten. Deze voetklachten zijn dan ook vaak aanwezig en vaak zijn de senioren niet (meer) in staat de voeten zelf te verzorgen. De medisch pedicure zal ook deze voeten zeer zorgvuldig behandelen.

4.   De verwaarloosde voet
Verwaarlozing van de voeten is voor een deel de bepalende factor van voetklachten. Belangrijk is dat de voeten goed verzorgd worden. Als de cliënt hier zelf niet tot in staat is, is het verstandig een medisch pedicure te bezoeken. Verwaarloosde voeten hebben naar mijn mening (zeker de eerste paar behandelingen) veel aandacht nodig. De behandeling vergt vaak veel tijd en heeft professionele zorg nodig.

5.   De voet van een cliënt met een spastische verlamming
Naast het uiterst hygiënisch verzorgen van deze voeten is het van belang dat deze voeten regelmatig gescreend worden om complicaties te herkennen, er adequaat omgegaan wordt met contra-indicaties, de schoenen gecontroleerd worden op de juiste maat en pasvorm en dat de cliënt bij complicaties wordt doorverwezen.

6.   Nagelreparatie- en prothese technieken
Met de geltechniek kan een aangetaste nagel worden gerepareerd en/of verfraaid.

7.   Nagelbeugel technieken
Bij een blijvende ingroeiende nagel kan een beugel over de nagel geplaatst worden. Deze zorgt er voor dat de zijkanten van de nagel min of meer uit de nagelwal getrokken worden en op deze manier gedwongen wordt om anders te gaan groeien. Deze vorm is geheel pijnloos. De beugel wordt met kunsthars vastgezet waardoor deze er niet af kan vallen. De beugel groeit dan met de nagel mee. Na verloop van tijd valt deze er vanzelf af. Dit proces duurt een tijdje en moet tussentijds goed in de gaten gehouden door de voetverzorger/pedicure. Daarna kan er indien nodig weer een nieuwe beugel geplaatst worden zodat de nagel nog verder gecorrigeerd kan worden.

8.   Antidruk technieken
Met deze techniek kunnen bepaalde drukplekken van de voet (tijdelijk) drukvrij gelegd worden.

9.   Orthese technieken
Voor drukontlasting bij bijvoorbeeld een likdoorn of drukplek tussen de tenen kan een silicone orthese op maat gemaakt worden. De Orthese techniek is het behandelen van teen afwijkingen die pijn klachten geven. Door het maken van een persoonlijke siliconenorthese kunnen deze complicaties vaak verholpen worden. Corrigerende ortheses worden gemaakt door de podotherapeut.

10.   Het correct leiden van een pedicurepraktijk.

11.   De medisch pedicure kent de grenzen van haar vak.

Per 1 januari 2009 is dat mijn praktijk geregistreerd staat in het

Kwaliteitsregister Pedicures

Het KwaliteitsRegister Pedicures is een register waarmee ProCert de kwaliteit van geregistreerde pedicures borgt. Pedicures die voldoen aan de eisen van ProCert zijn in het register opgenomen.

header (20 x 3 cm)